พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และนางสาวอริษา แต้มคำภี เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี