ขอพรปีใหม่ จากผู้อาวุโส จังหวัดลพบุรี

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้าขอพรปีใหม่ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลพบุรี และ นายพินิจ อ่อนไสว กต.ตร.สภ.เมืองลพบุรี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูพิบูลวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาต่อไป