ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของนางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา ในการนี้มี นางพรทิพย์ ทานะมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ และ นายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร เป็นกรรมการ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนดงตาลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี