โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

วันที่ 19-21 มกราคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” กิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร