ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ผู้บริหารสถานศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี