การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2567 ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยนายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร