นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง เข้าร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 06.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง เข้าร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี