สพม.ลพบุรี ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more

การสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการทำงานร่วมกันของ สพท. และ สศศ. ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน

Read more

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.ลพบุรี

Read more

การฝึกอบรม บรรยาย/ชี้แจง เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี

Read more