การสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการทำงานร่วมกันของ สพท. และ สศศ. ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน