ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี