การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในฐานะประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วยนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางวรรณา เวียงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ในฐานะคณะทำงานศูนย์สอบ เข้าร่วมการประชุมทางไกลเตรียมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)