การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปี​ 2566​ เขตตรวจราชการที่​ 2 รูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาค

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาค

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาค

Read more