ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎ

Read more

การประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎ

Read more