การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

คลิกดูรายละเอียดสิ่ง

Read more

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันอังคารที่ 4 กรกฎา

Read more

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ 4 กรกฎา

Read more