พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม ค่ายย่อยที่ 3 “มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี