กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวจันทิรา เหล็กดี นักทรัพยากรบุคคล และ นางสาวลออรัตน์ สงศรีโรจน์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดมณีชลขันฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี