การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปี​ 2566​ เขตตรวจราชการที่​ 2 รูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน​กรรมการ​ในการดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปี​ 2566​ เขตตรวจราชการที่​ 2 รูปแบบออนไลน์ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกประกอบด้วย​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี​ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี​ อ่างทอง ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นรองประธานกรรมการ ​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี