พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี และ พิธีทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน และรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้มี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวคำอำนวยพรให้กับบุคลากรส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับชมผ่านช่องทาง Youtube : OBEC Channal ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี