วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ครบรอบ 47 ปี ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ครบรอบ 47 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา