การคัดเลือก​นักเรียนตามโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่​ 2 รุ่นที่​ 7​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้​ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน​ ลิ้มเจริญ​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน​กรรมการ​ ในการดำเนินการคัดเลือก​นักเรียนตามโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่​ 2 รุ่นที่​ 7​ ประจำปีการศึกษา​ 2566​ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด​ ผู้แทนจาก​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี​ เขต 2 และนางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ​ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์​ โดยมี นักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกจำนวน​ 11​ ราย​ แบ่งเป็น​ นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี​ จำนวน​ 10 ราย​ นักเรียนโรงเรียนสังกัด​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี​ เขต 2 จำนวน​ 1 ราย ณ​ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี