พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และร่วมรับองคมนตรี ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และร่วมรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกระทำพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยพร้อมเพรียงกัน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี