กิจกรรมเนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. และ นางสาวพิมพ์ทิพย์ เกาะประเสริฐ พนักงานพิมพ์ดีด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสิงห์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี