การสอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมดำเนินการสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 ในการนี้มี ดร.เกษม สดงาม ประธาน อ.ก.ค.ศ .เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมและสังเกตความเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้ด้วย ณ สนามสอบโรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี