พิธีมอบทุนการศึกษาและข้าวสาร ประจำปี พ.ศ.2566 โดย มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและข้าวสาร ประจำปี พ.ศ.2566 จัดโดย มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี