รับมอบผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายพงศธร ม่วงสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล รับมอบผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จากตัวแทนนำส่งผลสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี