ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอาคารโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจากเหตุอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความเสียหาย เพื่อของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำภอเมือง จังหวัดลพบุรี จากเหตุอัคคีภัย โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นำลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบริเวณตึก 4 ซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัย ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย