การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รอบ 4)

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี) รอบที่ 4 ทั้งนี้ หนังสือเรียกตัวอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุตามกลุ่มวิชาเอก และลำดับที่แจ้งดังกล่าว จัดเตรียมเอกสารการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป