เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาค

Read more

งานนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่2) จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาค

Read more

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธัน

Read more

ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่6 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธัน

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวา

Read more