การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครู ผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ให้กับ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับมัธยมศึกษา ทั้ง ๑๐ โรงเรียน โดยมีนางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะครูให้การต้อนรับเแ็นอย่างดี ณ ห้องประชุมหลวงพ่อจอม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา