การประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นายภัทรพงศ์ บุญธรรม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี