กิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่ารอบรั้วโรงเรียน

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมกับ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย, เทศบาลตำบลเขาพระงาม, สถานีควบคุมไฟป่าซับลังกา เขาสมโภชน์, ศูนย์การทหารปืนใหญ่, กองพันทหารสื่อสารที่ 35 และ กองบิน2 เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่ารอบรั้วโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและทรัพย์สินของทางราชการ โดยมีผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นประธาน ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย