ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ก่อนเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ก่อนเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี