ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567” ครั้งที่ 4 ณ วัดดงสวอง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี