พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมเข้ารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดังกล่าว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียน พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี