รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ติดตามรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี