วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพระนารายณ์ ครบรอบ 44 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพระนารายณ์ ครบรอบ 44 ปี โดยมีพิธีสักการะบวงสรวงองค์นารายณ์มหาเทพ พระพุทธนวมินทร์พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพรหม และศาลตายาย พร้อมแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานราชการครบตามกำหนดระยะเวลา 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี, 25 ปี และ 30 ปี เพื่อเป็นการเชิดชูกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพระนารายณ์