สพม.ลพบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 23 กันยา

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กั

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พบปะ พูดคุย และให้แนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) บรรจุใหม่

วันศุกร์ ที่ 22 กันย

Read more

การประชุมคณะกรรมการคิดค่าคะแนนในการประเมินองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 22 กันยา

Read more

ติดตามและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพุธที่ 20 กันยายน

Read more

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 20 กันยายน

Read more

ประชุม คณะกรรมการประเมิน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน

Read more