ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2

Read more

การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสพม.ลพบุรี

วันที่ 6 มีนาคม 2567

Read more

สพม.ลพบุรี ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more

การสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการทำงานร่วมกันของ สพท. และ สศศ. ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน

Read more