รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคสากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)