ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 สังกัด สพม.ลพบุรี

Read more