ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (คนใหม่)

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาค

Read more

ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม กราบลาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม

Read more