ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (29 กันยายน 2566) ระดับเขตพื้นที่ (ชุดที่ 2)

วันศุกร์ที่ 29 กันยา

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันศุกร์ที่ 29 กันยา

Read more