การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวกาญจนาทิพย์ หนูภัยยันต์ นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี