การประชุมพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตตรวจราชการโดยมี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ในการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี