การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.ลพบุรี