งานนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่2) จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้มี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์(แห่งที่2)จังหวัดลพบุรี