ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบกลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดสรร วางแผน คัดเลือก และจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี