ร่วมแสดงความยินดี นางสาวพิมพ์พัชร์ตา คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกงาม

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.09น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวพิมพ์พัชร์ตา คำจันทร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกงาม ณ โรงเรียนวัดโคกงาม ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี