ร่วมแสดงความยินดี นายทรงกต เอี่ยมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.19น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับ นายทรงกต เอี่ยมบัว เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง ณ โรงเรียนบ้านวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี