การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ เข้าเรียนต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องโครงการพิเศษเน้นวิทย์ คณิต) ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ เข้าเรียนต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องโครงการพิเศษเน้นวิทย์ คณิต) ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร